Jaime Pacena II

Altar

Andres Barrioquinto

Blah Blah Blah Yoo Hoo Hoo
bejar

Francis Valles Bejar

It’s Not Personal It’s Just Business Eat The Cookie

WORKS    DOCUMENTATION

pacena

It’s Not Personal, It’s Just Business, Eat the Cookie Francis Bejar   Fairy tales, fables and stories for children, which fall under fiction, presents worlds that can be considered parallel to the realities in which they exist. Until such time … Continue reading

Altar J.Pacena II Altar, isang lugar kung saan inaalay natin ang ating dasal at taos puso nating inaalayan ang tapagligtas upang gabayan at biyayaan tayo sa ngayon at darating na panahon. Dito tayo humihingi at humihinga ng lakas. Sagrado ang Altar para sa atin, simbolo ito … Continue reading

Untitled-1